OBS fra myndigheder

COVID-19

Situationen kan ændre sig løbende og de generelle anbefalinger fra Myndighederne kan blive ændret og opdateret med kort varsel fra dag til dag og time til time, så vi anbefaler alle at holde sig nøje orienteret på følgende sites nedenfor:

Har du købt en rejse hos os vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig.

Skal du ud at rejse i de kommende dage eller uger?

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde rejsevejledninger samt råd og vejledning om, hvorledes du skal forholde dig i udlandet. Du vil ligeledes kunne læse om andre praktiske informationer samt kontakt oplysninger. Det er også på Udenrigsministeriet hjemmeside du kan se, om der måtte frarådes rejse til et givent land, destination eller områder.

Du bør søge informationer via officielle kanaler, såsom Sundhedsstyrelsen, Seruminstituttet og Udenrigsministeriet
(Se oplysninger til deres hjemmesider nedenfor).

Jeg overvejer at ville afbestille min rejse, kan jeg det?

Du kan altid afbestille din rejse, men såfremt Udenrigsministeriet ikke direkte fraråder rejse til den specifikke destination, land eller område, så sker afbestilling i henhold til de almindeligt gældende betingelser for afbestilling – medmindre andet specifikt måtte fremgå af din ordrebekræftelse.

Adventure Heart følger altid Udenrigsministeriets vejledninger. Frarådes rejse til det specifikke land, område eller destination, som du skal rejse til, vil du have mulighed for at annullere rejsen og få alle dine penge tilbage. Det er vigtigt at påpege, at frarådes rejse til et givent område, er det ikke ensbetydende med, at der frarådes rejser til hele landet.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til min destination. Hvad betyder det?

Hvis du har købt en rejse til en destination, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejse, så kan du få dine penge for rejsen refunderet. Dette gælder dog kun, såfremt du har købt en pakkerejse og afrejse er planlagt inden for nærmere fremtid (7 dage). Du kan med andre ord ikke vederlagsfrit afbestille en rejse til fx Italien nu, hvis din afrejse først er planlagt til om flere uger eller måneder.

På grund af COVID19 er nogle procedure imidlertid trådt ud af kraft det gælder eksempelvis tilbagebetaling i forbindelse med afbestillinger eller annulleringer af rejser, så vi følger anvisningerne for dette.

Jeg er generelt bekymret og vil gerne vide mere, hvad gør jeg?

Vi henviser til Sundhedsstyrelsen, som har oprettet en særlig hotline vedrørende coronavirus/COVID-19.
Du kan ringe på telefon 72 22 74 59 dagligt mellem 8.30-15.30.
Se også Coronasmitte.dk, som er myndighedernes fælles hjemmeside vedrørende Corona.

For yderligere information henvises til:

Udenrigsministeriet  

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Sundhedsstyrelsen

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Statens Seruminstitut

https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus

Politiet

https://politi.dk/corona

Er du i tvivl om hvad du, som rejsende må tage med hjem fra EU lande og lande udenfor EU?

Du finder informationer på dette site: www.rejseregler.dk

Der er regler for hvilke typer af varer, mængder, beløb og grænser.
Hvornår man vil kunne komme ud for at bryde internationale konventioner og lovgivning om bl.a. truede dyr og planter, våben, varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, lægemidler, fødevarer osv.

Her finder du også oplysninger om GRØN/RØD toldkanal i lufthavnen. Om at kunne stå i en situation af at få konfiskeret varer og betale told, afgifter samt bøder.

Landbrugsstyrelsen om bagageregler

Nye skærpede rejseregler

Håndbagagereglerne ændres pr. 14. december 2019

Fra 14. december 2019 gælder der nye og opstrammede regler for dig, der medbringer planter og planteprodukter fra lande uden for EU på din rejse.

De nye regler betyder at der vil ikke længere være nogen undtagelse fra de gældende importkrav. De ”håndbagageregler” der gælder i dag, og som muliggør, at man frit kan indføre mindre mængder af visse planteprodukter på sin rejse, forsvinder.

De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan medtages i håndbagagen.

Det betyder at det fra 14. december 2019  ikke længere er muligt at have en plante, en buket blomster eller lidt frugt i bagagen, når man ankommer til EU fra et land udenfor EU uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Hvis du medbringer “planter til plantning herunder visse typer af frø til udsæd” skal disse anmeldes til import og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen.

Importforbudte planter

Hvis du medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import. 

De nye regler indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import.

Du kan læse mere om de nye skærpede rejseregler i de to foldere nederst på denne side

Skærpede regler for indførsel af planter med post og pakker

Den 14. december 2019 trådte der nye og stramme regler i kraft for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU. Det gælder også for planter og planteprodukter, som sendes med post og pakker.

Reglerne skyldes en ny EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen. Den har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter.

De betyder at det ikke længere er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter med post og pakker fra lande udenfor EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.

De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres.

Plantesundhedscertifikat og importkontrol

Hvis du modtager planter til plantning, herunder visse typer af frø til såning, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til importkontrol. Varen skal derefter importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at der er udgifter forbundet med Landbrugsstyrelsens importkontrol.

Hvis du modtager frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til importkontrol. Landbrugsstyrelsen skal som udgangspunkt ikke importkontrollere planter, der indføres i postpakker af privatpersoner, – bortset fra planter til plantning, – men Toldstyrelsen udfører kontrol af postpakker på stikprøvebasis og sikrer, at importreglerne overholdes. I situationer hvor toldere fra Toldstyrelsen har mistanke om en overtrædelse, vil tolderne tilbageholde de pågældende pakker og derefter kontakte Landbrugsstyrelsen, som behandler sagen.

Reglerne indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import.

Få yderligere oplysninger

I Landbrugsstyrelsens vejledning om import af planter og planteprodukter kan du læse mere om planter og planteprodukter, der kræver plantesundhedscertifikat og importforbudte planter og planteprodukter.

Du finder vejledningen her

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Virksomheder/Import/Vejledning_om_import_af_plante r_og_planteprodukter vrs17.pdf

Du kan læse mere om de specifikke regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her

https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-og- cites/importregler-for-private/

Du finder svar på de mest stillede spørgsmål omkring importregler for privatpersoner her

https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-og-cites/faq- importregler-for-private/

Scroll to Top